Novým prezidentem Českého svazu házené je Ondřej Zdráhala.

Historicky první mimořádná volební Konference ČSH, která proběhla v sobotu 13.3.2021 on-line formou, zvolila do čela Českého svazu házené pana Ondřeje Zdráhalu a sedmičlennou Exekutivu ..........


Na pozici prezidenta/prezidentky ČSH kandidovali tři kandidáti : slečna Ilona Hapková a pánové Jan Schneider a Ondřej Zdráhala. K volbě prezidenta / prezidentky ČSH se v prvním kole přihlásilo 144 oprávněných delegátů s hlasem rozhodujícím. Z nich 37 udělilo svůj hlas slečně Iloně Hapkové, 58 panu Janu Schneiderovi a 49 Ondřeji Zdráhalovi.

Jelikož žádný z kandidátů nedosáhl v prvním kole nadpoloviční většiny hlasů, postoupila volba prezidenta ČSH do druhého kola, do kterého postoupili pánové Ondřej Zdráhala a Jan Schneider jako kandidáti, kteří v prvním kole získali více hlasů než třetí kandidátka.

Ve druhém kole hlasovalo 138 delegátů, pan Jan Schneider získal 63 hlasů, Ondřej Zdráhala 75 hlasů. Ziskem nadpoloviční většiny hlasů byl zvolen novým prezidentem Českého svazu házené.

Delegáti Konference ČSH dne 13. března 2021 rovněž volili osmičlennou Exekutivu. Ve dvoukolové volbě uspělo nakonec sedm kandidátů, kteří získali nadpoloviční počet hlasů. Zvoleni byli pan Radek Flajsar (110 hlasů), pan Radek Beneš (86 hlasů), paní Gabriela Gabrielová (91 hlasů), pan Jiří Opava (99 hlasů), pan Daniel Novotný (95 hlasů), pan Jan Schneider (92 hlasů) a pan Jan Štochl (104 hlasů).

Konference ČSH rovněž zvolila členy Kontrolní komise a členy Odvolací komise ČSH. V případě volby členů Kontrolní komise byli v prvním kole zvoleni všichni uchazeči, a to pan Róbert Miček, pan Petr Hostaša, pan Robert Filip, paní Zuzana Svobodová a pan Jaromír Vanča. Do Odvolací komise byli zvoleni pánové Marek Babák, Lubomír Kavka a Dominik Lukács.